htt-zi-nitonakretka-otwarta-kolnierz-plaski-gladkie