hts-gck-zi-nitonakretka-otwarta-kolnierz-stozek-gladkie