hts-z-gck-zi-nitonakretka-otwarta-kolnierz-stozek-radelkowane