htt-al-nitonakretka-otwarta-kolnierz-plaski-gladkie